GET MORE DETAILS

శ్రీ పార్వతి వల్లభ నీలకంఠాష్టకం..

శ్రీ పార్వతి వల్లభ నీలకంఠాష్టకం..నమో భూతనాథం నమో దేవదేవం

నమః కాలకాలం నమో దివ్యతేజమ్ |

నమః కామభస్మం నమశ్శాంతశీలం

భజే పార్వతీవల్లభం నీలకంఠమ్ || ౧ ||


సదా తీర్థసిద్ధం సదా భక్తరక్షం

సదా శైవపూజ్యం సదా శుభ్రభస్మమ్ |

సదా ధ్యానయుక్తం సదా జ్ఞానతల్పం

భజే పార్వతీవల్లభం నీలకంఠమ్ || ౨ ||


శ్మశానం శయానం మహాస్థానవాసం

శరీరం గజానాం సదా చర్మవేష్టమ్ 

పిశాచం నిశోచం పశూనాం ప్రతిష్ఠం

భజే పార్వతీవల్లభం నీలకంఠమ్ ||

Post a Comment

0 Comments